20 dôvodov, prečo odpustiť, ale nezabudnúť vo vzťahoch

Nahnevaný manžel a manželka majú konflikt

V tomto článku

S pomerne veľkou istotou sa dá povedať, že väčšine ľudí bolo povedané, aby aspoň raz v živote odpustili a zabudli. Je to predsa také bežné príslovie.A hoci je na výroku odpusť a zabudni veľa pravdy, je dobré sa zamyslieť, či by si sa chcel týmto výrokom slepo riadiť. Je tam veľa pozitív a sila spojená s odpustením. Zamyslime sa však nad aspektom výroku „zabudnite“.

Odpustiť, ale nezabudnúť vo vzťahu je zaujímavou alternatívou k výroku odpusť a zabudni, najmä v blízkych vzťahoch .

Ak sa teda chcete dozvedieť viac o tom, ako môžete vo vzťahu odpúšťať, ale nezabúdať, dôvody, prečo toto vylepšené vyhlásenie funguje lepšie v intímnych vzťahoch , čo môžete urobiť, keď odpustenie jednoducho nestačí, a ďalšie, čítajte ďalej.

Odpustiť, ale nezabudnúť: Čo to znamená?

Pár sa objíma

Čo teda znamená odpustiť a zabudnúť vo vzťahu? Aby ste pochopili význam tohto výroku, je najlepšie rozdeliť výrok na dve zložky: odpustenie a zabudnutie.

Ak chcete zistiť, prečo by ste mali vo vzťahu odpúšťať, ale nezabúdať, poďme sa najprv pozrieť v zmysle odpustenia . Hovorí sa tomu odpustenie, keď sa človek zbaví myšlienok na pomstu a odpor. Je to rozhodnutie, ktoré posilňuje jednotlivca.

Keď sa rozhodnete odpustiť, rozhodnete sa zostať nedotknutými minulými nepriaznivými udalosťami. Odpustenie je o nenechaní nepríjemných minulých udalostí ovplyvniť vaše pocity a myšlienky o niečom alebo niekom v prítomnosti.

Odpustenie je často vnímané v pozitívnom svetle a sile z rôznych dôvodov. Odpustenie prichádza s a množstvo výhod pre duševné zdravie . Silné negatívne emócie ako hnev a smútok možno znížiť odpustením.

Prostredníctvom odpustenia možno zvýšiť intenzívne pozitívne emócie, ako je šťastie (intenzita a frekvencia prežívania šťastia).

nie je to len tak. Odpustenie je skvelé aj pre človeka sebavedomie a sebaúctu. Praktizovanie odpustenia môže tiež zlepšiť kvalitu vašich intímnych vzťahov.

Takže odpustiť znamená zabudnúť?

Tu je dôležitá poznámka: odpustiť neznamená zabudnúť. Áno, to je správne. Odpustenie neznamená zabudnúť. Akt odpustenia je viac o opustiť svoj hnev smútok, sklamanie a frustrácia.

Na druhej strane je veľmi ťažké zabudnúť. Tiež to nie je nevyhnutne zdravé. Je takmer nemožné zabudnúť a odpustiť. prečo? Pretože (zraňujúce) správanie a činy ľudí sú pre nás významnými epizódami uložiť ako spomienky .

A nemožnosť zabudnúť na tieto významné epizódy alebo stretnutia s ľuďmi je celkom výhodné.

Viete teda odpustiť a nezabudnúť?

Jednoducho povedané, áno. Je úplne možné praktizovať odpustenie, ale nezabúdať, prečo niekomu odpúšťate.

Manželka podporuje svojho manžela

Naučte sa odpúšťať, ale nezabúdať v romantických vzťahoch

Teraz, keď ste pochopili rozdiely medzi zabudnutím a odpustením vo vzťahu a odpustením, ale nikdy nezabudnite, čo znamená, že teraz pochopíme, ako môžete implementovať princíp odpúšťania, ale nezabudnite vo vzťahu.

Ako už bolo spomenuté, hnev a rozhorčenie môžu každému sťažiť odpustenie. Hnev a rozhorčenie sú základné prekážky, ktoré človek musí prekonať, aby odpustil, nezabudol, vo vzťahoch.

Pracuje sa na vašom myšlienky hnevu a pomsty a pocity hnevu sú rozhodujúce, ak chcete uprednostniť a zlepšiť svoju duchovnú pohodu a emocionálnu pohodu.

Tu je niekoľko kľúčových tipov na začlenenie odpustenia do blízkych a hodnotných vzťahov.

Postupujte podľa štyroch nižšie uvedených tipov, ako odpustiť, ale nezabudnúť vo vzťahu:

1. Je nevyhnutné oddeliť jednotlivca od jeho (zraňujúceho) konania/správania

Prvá vec, ktorú môžete považovať za pochopenie a pomalé prijatie, je, že je zriedkavé nájsť v podstate dobrých alebo zlých ľudí. Ľudia sa môžu správať zle alebo konať takým spôsobom môže spôsobiť, že sa budete cítiť zranený alebo nahnevaný.

Akonáhle môže byť jednotlivec jasne oddelený od svojich nesprávnych činov, môže byť ľahšie odpustiť danej osobe.

Skúste tiež: Kvíz Som zlý manžel

2. Pochopte ich zámery

Každý jednotlivec používa zvládacie a obranné mechanizmy, aby fungoval v živote a vyrovnával sa so životnými ťažkosťami. Najlepší spôsob, ako vysvetliť svoje správanie, je identifikovať príčinu, ktorá za tým stojí.

Ľudia, ktorí hovoria alebo robia zraňujúce alebo zlé veci, to zvyčajne robia, pretože sa snažia kompenzovať bolesť alebo neistotu, ktorú cítia.

3. Vcítiť sa do toho, komu chcete odpustiť, je nevyhnutné

Aby ste odpustili, no nezabudli, je dôležité vcítiť sa do človeka, ktorému chcete vo vzťahu odpustiť. Empatia je úplne odlišná od sympatie. Keď sa vcítite, vy pokúsiť sa identifikovať pocity a myšlienky na osobu, ktorej chcete odpustiť.

Keď dokážete identifikovať myšlienky a pocity osoby, ktorej chcete odpustiť, bude pre vás jednoduchšie oddeliť čin od jednotlivca.

|_+_|

4. Stanovenie zdravých hraníc pre seba

Toto je základný aspekt konceptu odpúšťania, ale nikdy nezabúdania. Po empatii budete vo výbornej pozícii určiť, čo akési hranice alebo pravidlá, ktoré chcete mať zavedené.

Rozhodnite sa o pravidlách, ktoré budú hrať významnú úlohu pri riadení vzťahu medzi vami a tým, komu bolo odpustené.

Odpúšťajte, ale nezabúdajte v romantických vzťahoch: 20 dôvodov

Poďme sa teraz pozrieť na 20 hlavných dôvodov, prečo by ste mali vždy odpustiť a nikdy nezabudnúť, najmä v blízkych vzťahoch:

1. Odpustenie je nevyhnutné pre emocionálnu pohodu človeka

Neschopnosť odpustiť niekomu vedie k mnohým zadržiavaným negatívnym emóciám, ako je horkosť a hnev. Držanie týchto negatívnych emócií môže mať hrozné následky, ako je podráždenosť, fyzické choroby, zlé duševné zdravie , atď.

Keď odpustíte, ale nezabudnete, vaša emocionálna pohoda je ovplyvnená pozitívne, pretože tieto negatívne pocity prekonáte.

|_+_|

2. Odpustenie je skvelé na posilnenie blízkych vzťahov

Vzťahy sú zložité . Ide o to, že minulé skúsenosti (príjemné aj nepríjemné) sú nevyhnutné na to, aby sa vzťahy mohli prehĺbiť a rásť. Odpustenie blízkym za nepríjemné zážitky pomáha posilniť záväzok v týchto vzťahoch .

3. Odpustenie, ale nezabúdanie umožňuje jednotlivcom poučiť sa zo svojich minulých skúseností

Keď vo vzťahu odpustíte, ale nezabudnete, dostanete šancu naučiť sa z vašich minulých skúseností o tom, kde sa stala chyba, ako sa im dá nabudúce vyhnúť a o riešení.

|_+_|

4. Je nápomocný pri udržiavaní a zlepšovaní zodpovednosti vo vzťahu

Priatelia, partneri a príbuzní sú braní na zodpovednosť za ich prijatie a neprijateľné správanie a činy, keď praktizujete odpustenie bez toho, aby ste na to zabudli.

Je to preto, že vaši blízki chápu realitu situácie, že hoci dokážete byť dosť veľkorysý na to, aby ste odpustili, nezabudnete, prečo a čím vás rozrušili.

5. Odpustenie bez zabudnutia je kľúčové pre vašu sebaúctu

Keď sa zapojíte do odpúšťania niekomu za jeho zlé skutky, ale zároveň dávate jasne najavo, že na incident sa nezabudne, stojíte si za svojím. Ukazuje to, že si vážite samú seba .

|_+_|

6. Odpustenie bez zabudnutia ukazuje dôležitosť budovania dôvery

Praktizovanie odpúšťania bez zabúdania to ľuďom ukazuje vážite si dôveru vo vzťahoch . Skutočnosť, že ste na incident nezabudli, ukazuje, že ten, komu bolo odpustené, musí pracovať, aby si získal späť vašu dôveru.

7. Odpustenie bez zabudnutia tiež ukazuje, že nie ste naivní

Keď ukážeš ostatným, že si nezabudol významné zrady alebo zlé skutky, ukazuje im to, že nie ste dôverčivý alebo naivný človek.

|_+_|

8. Pohyb smerom k budúcnosti

Odpustenie je sila. Je to liečivé. Liečite sa keď dokážeš odpustiť jednotlivcovi, ktorý ti ublížil alebo ťa zradil. Nedržíte v sebe horkosť, hnev alebo frustráciu. Pohybujete sa smerom k svojej budúcnosti.

Tu je návod, ako môžete odpustiť bez toho, aby ste zabudli:

9. Nie je zdravé popierať výskyt hrubého alebo ubližujúceho správania

Byť v popieraní resp potláčanie nepríjemné zážitky, kedy vás blízki zradili alebo vám nejakým spôsobom ublížili, nie je pre vás vôbec zdravé.

|_+_|

10. Ukazuje to, že si uvedomujete skutočnosť, že si zaslúžite, aby sa s nimi zaobchádzalo dobre

Odpustenie bez zabudnutia si vyžaduje, aby ste si stanovili zdravé hranice. Keď si stanovíte zdravé hranice, dbáte najmä na to, ako sa vám páči, ak sa k vám ostatní správajú.

11. Je to veľký samorast a zlepšovanie sa

Prekonávanie myšlienok odporu a pocitov hnevu a frustrácie spolu so schopnosťou vcítiť sa do toho, kto vám ublížil, sú všetky známky samorastu a zlepšenie.

|_+_|

12. Odpustenie bez zabudnutia je účinný spôsob, ako varovať tých, ktorí vám ublížili

Stanovenie konkrétnych noriem pre prijateľné správanie spolu s dôsledkami za prekročenie hraníc ukazuje ľuďom okolo vás, akým následkom musia čeliť ak ťa zradia .

13. Budete sa môcť vyhnúť pocitu ľútosti

Ľutovanie nad tým, ako ste mohli reagovať, keď vás niekto v minulosti zradil, môže spôsobiť značné utrpenie. Je veľmi znepokojujúce byť v myslení „nikdy mi neodpusť, nikdy na mňa nezabudni“. Preto je dôležité vo vzťahu odpúšťať, ale nezabúdať.

|_+_|

14. Zlepší vaše schopnosti identifikovať správny typ ľudí

Spomienka na to, ako vám bolo ublížené alebo zranené (iba významné skúsenosti), môže byť nápomocné pri identifikácii ľudí, ktorí vám môžu byť potenciálne škodliví, ako aj pri hľadaní ľudí, ktorí sú pre vás dobrí.

15. Je to dobré pre pokoru

Keď ste úspešne prekonali negatívne pocity a myšlienky, ktoré ste prechovávali k osobe, ktorá vám nejakým spôsobom ublížila, bez toho, aby ste zabudli, prečo a čo sa stalo, môže to byť ponižujúca skúsenosť.

Pochopenie toho, prečo vám táto osoba chcela ublížiť, je pripomienkou toho, ako všetky ľudské bytosti prichádzajú so svojou slušnou porciou nedostatkov.

|_+_|

16. Je nápomocný pri pochopení a realizácii určitého stupňa odlúčenia

Stanovenie zdravých hraníc a naučiť sa oddeliť jednotlivca od jeho zraňujúcich činov sú dôležité v procese odpútania sa od seba.

Stupeň odlúčenia je dostatočný na to, aby ste sa nenechali ľahko ovplyvniť tvrdou kritikou a ubližujúcim správaním ľudí.

17. Zvyšuje vašu asertivitu

Akt odpustenia niekomu, kto vám ublížil, bez toho, aby ste zabudli, ako a akým spôsobom vám ublížil, ukazuje, že ste schopní byť asertívni bez toho, aby ste boli agresívni.

|_+_|

18. Pomáha kontrolovať hnev

Odpustenie nie je zabudnutie. Ako už bolo spomenuté, efektívne praktizovať odpustenie, rozhorčenie a hnev treba prekonať . Takže, keď sa pokúsite byť vo svojich vzťahoch zhovievavejší, naučíte sa ovládať a regulovať negatívne emócie, ako je hnev a odpor.

19. Odpustenie a nezabudnutie vás tiež chráni pred zneužitím v budúcnosti

Keď ty prejsť ťažkými životnými skúsenosťami tam, kde vás niekto z vašich blízkych zradil, zranil alebo nahneval, veľa sa naučíte. Keď praktizujete odpustenie bez toho, aby ste zabudli, vy mať možnosť učiť sa .

Identifikujete príčiny, dôvody, znaky atď. neprijateľného správania ľudí. Tieto informácie potom môžete použiť na ochranu pred zneužitím.

|_+_|

20. Užitočné pri akceptovaní toho, že ostatných nemožno zmeniť

Schopnosť efektívne sa vcítiť do druhých a pochopiť ich motívy odpúšťať, ale nezabúdať vo vzťahu vám môže pomôcť pochopiť ako nie je možné zmeniť ľudí okolo seba. Uvedomíte si, že činy ostatných sú mimo vašu kontrolu.

Čo môžete urobiť, keď odpustenie nestačí

Odpustenie je kľúčové v uzdravenie intímnych vzťahov ktoré boli rozbité. Môžu však nastať situácie, keď vzťah prejde uzdravením alebo opravou prostredníctvom odpustenia.

Práve v týchto situáciách odpustenie nestačí. Odpustenie nestačí na urážlivé vzťahy (verbálne, emocionálne, finančne, fyzicky).

Ak si uvedomíte, že napriek vynaloženému úsiliu odpustiť, ale nezabudnúť vo vzťahu, pocity (negatívne emócie) zostávajú nezmenené, potom odpustenie nestačí.

Biblický pohľad na odpúšťanie, ale nezabúdanie

V Biblii je niekoľko veršov, ktoré objasňujú jej pohľad na frázu odpustiť a zabudnúť. Väčšina veršov v Biblii hovorí predovšetkým o dôležitosti odpustenia vo vzťahoch.

Veľmi málo sa sústreďuje na to, či by mal odpúšťajúci zabudnúť alebo pamätať na zlé skutky, ktoré sa mu stali.

Záver

Romantické vzťahy nie sú len o odpúšťaní a zabudnutí. Pokiaľ ide o riešenie blízkych vzťahov, pamätajte na vyššie uvedené dôvody, prečo je dôležité odpúšťať bez toho, aby ste zabúdali.

Zdieľam: