Prekonanie protivenstiev v manželstve a lekcie, ktoré s tým súvisia

Prekonanie protivenstiev v manželstve a lekcie, ktoré s tým súvisia

V tomto článku

Páry, ktoré sú už zosobášené, vedia, že manželský život nie je vtip. Buďte pripravení v spoločnom živote naraziť na prekážky a je normálne, že sa občas cítite odradení alebo sklamaní.Prekonávanie nešťastia vo vašom manželstve je to výzva, ktorej bude čeliť každý. Zatiaľ čo niektoré protivenstvá sa dajú ľahko prekonať pomocou zvykov vzájomne sa rešpektovať, počúvať, venovať čas práci na svojich nedostatkoch, existujú aj protivenstvá, ktoré si budú vyžadovať viac úsilia.

Poďme pochopiť najbežnejšie problémy, ktorým môžete vo svojom vzťahu čeliť, a lekcie, ktoré s tým súvisia.

Keď dôjde k nešťastiu – si pripravený?

Keď dôjde k nešťastiu – keď vaše manželstvo zasiahne ťažká výzva, kde ju začať riešiť? Ako ste pripravení čeliť nepriazni osudu a prekonávať ho?

Pravdou je, že sa môžeme rozhodnúť, čo príde, môžeme diskutovať o tom, ako by sme spoločne čelili svojim problémom a ako môžeme posilniť náš vzťah vopred, ale nemôžeme byť pripravení na 100 %. Boli by ste prekvapení, keby ste poznali skúšky, ktoré môžu prísť do vášho života a ako to môže otestovať vás a vašu vôľu.

Keď čelíte najhorším obavám, neočakávaným zvratom udalostí alebo bolestnému uvedomeniu si, že váš manželský život nie je taký dokonalý, ako ste si mysleli, ako sa s tým vysporiadate? Radšej sa vzdáte alebo budete bojovať?

Cesta vzostupov a pádov

Manželstvo vám prinesie tie najšťastnejšie spomienky a najťažšie skúšky. To, čo vedie jeden pár k rozvodu, nemusí nutne znamenať, že je to to isté s inými pármi.

Rozbité manželstvá pochádzajú zo série problémov, skúšok a zlyhania pri práci na probléme. Nie je ľahké to urobiť, preto to niektoré páry jednoducho vzdajú, ale iné nie. To je dôvod, prečo prekonávanie protivenstiev v manželstve nás neurobí len silnými; prinúti nás to naučiť sa najcennejšie lekcie nielen vo vzťahoch, ale aj v živote ako takom.

Prekonávanie nepriazne a lekcie, ktoré sa môžeme naučiť

Nižšie nájdete zoznam bežných protivenstiev, ktorým čelia bežné manželské páry a rodiny; každá časť má svoje ponaučenia a rady, z ktorých sa môžeme všetci poučiť.

Fyzická nepriazeň

Fyzická nepriazeň

Telesné postihnutie spôsobené nehodou je jedným z príkladov toho, čo nazývame telesné nepriazeň osudu. Nikto nemá v úmysle byť pristihnutý pri nehode alebo pri nej trpieť telesným postihnutím. Tento typ nepriazne môže mať veľký vplyv na vaše manželstvo. Váš manžel, ktorý bol kedysi schopný, teraz môžetrpia depresiami, sebaľútosť a dokonca prejavujú známky agresie v dôsledku fyzického postihnutia, ku ktorému došlo. Úpravy, ktoré obaja podstúpite, nebudú jednoduché a niekedy vás môžu priviesť na pokraj rezignácie.

Ak nemôžete ovládať to, čo sa stalo s vaším životom, ovládajte to, čo môžete. Choďte ďalej a prijmite, čo sa stalo vám alebo vášmu manželovi.

Urobte kompromis a zaviažte sa, že bez ohľadu na ťažkosti, ktoré budete mať, neopustíte svojho manželského partnera. Ubezpečte ich, že tam budete a spolu budete môcť ísť ďalej.

Zistite, že vaša láska je silnejšia ako akákoľvek fyzická deformácia alebo postihnutie. Že akékoľvek náhle zmeny, ktoré táto nepriazeň môže priniesť, vami môžu otriasť, ale nezlomia vás. Naučte sa prijímať čo nemôžete ovládať a naučiť sa spoločne upravovať.

Finančná nepriazeň

Finančné problémymôže byť jedným z najčastejších dôvodov, prečo manželské páry vedú k rozvodu, pretože pri všetkej úprimnosti, keď ste finančne napadnutý , všetko je tiež ovplyvnené, najmä keď máte deti a veľa účtov, ktoré musíte zaplatiť. To, čo je veľmi ťažké, je, keď chcete a snažíte sa žiť určitým životným štýlom, ktorý nezodpovedá vášmu príjmu. Tu nastáva skutočný problém.

Naučte sa robiť kompromisy. K úspechu a dokonca k bohatstvu nevedie žiadna skratka. Žite životný štýl, ktorý si môžete dovoliť, a namiesto vzájomného boja, prečo si neprijať záväzok pomáhať si?

Pamätajte, že váš život sa netočí a nebude točiť len okolo peňazí. Je toho oveľa viac, za čo môžete byť vďační namiesto toho, aby ste sa zamerali na finančné problémy.

Pracujte spolu, nie proti sebe, aby ste v živote dosiahli svoje ciele.

Emocionálne protivenstvo

Jedna vec, ktorú treba pochopiť, je, že emocionálna stabilita človeka bude hrať obrovskú úlohu vo vašom manželskom živote a rodine. Možno sme videli toľko rozvodových prípadov, ktoré sa točili okolo emocionálnej nestability, a to môže byť veľmi smutný dôvod na to, aby ste svoje manželstvo opustili. Keď sa človek stane emocionálne nestabilným z mnohých dôvodov, ako je extrémemócie žiarlivosti, neistota, zúrivosť a pocit prázdnoty – môže to byť ťažké kontrolovať a čoskoro to môže prerásť do deštruktívnejšieho správania, ktoré môže ovplyvniť nielen vaše manželstvo, ale dokonca aj vašu prácu.

Hľadaj pomoc. Prijatie skutočnosti, že možno budete potrebovať pomoc, nie je znakom slabosti, skôr znakom toho, že chcete urobiť potrebný krok, aby ste boli lepší.

Dovoľte ľuďom, aby vám pomohli, a nedovoľte, aby ste sa zaoberali pocitmi, o ktorých viete, že by priniesli len zmätok.

Naučte sa dôverovaťa naučte sa otvárať svoje srdce ľuďom, ktorí vás milujú. Buďte otvorení tomu, čo vás trápi a čo je najdôležitejšie, naučte sa počúvať a prijímať pomoc. Nikto sa nenarodil múdry a silný; rokmi skúseností sa stali tým, čím sú teraz.

Prekonávanie nešťastia vo vašom manželstve je cesta, ktorá nám poskytne mnoho skratiek k slobode alebo úniku z reality, ale manželstvo také nie je. Manželstvo je tá dlhá cesta hrboľatými cestami, ktoré môžu byť niekedy osamelé a skľučujúce, ale viete, prečo je to znesiteľné? Je to osoba, s ktorou ste, osoba, ktorú ste si vzali, ktorá je ochotná ísť s vami na rovnakú cestu. Poučte sa zo svojich protivenstiev a použite tieto lekcie na riešenie iných problémov, ktoré môžu nastať, a v konečnom dôsledku buďte lepšou polovičkou svojho manželského partnera.

Zdieľam: