Výhody a nevýhody manželstiev podľa zvykového práva
Spoločné Manželstvo

Výhody a nevýhody manželstiev podľa zvykového práva

2021

Tento článok uvádza zoznam najbežnejších výhod a nevýhod manželstva podľa obyčajového práva, ktoré dvojici pomôžu rozhodnúť sa, ako chcú vo svojom záväzku napredovať.

Kontrolný zoznam: Dokumenty zakladajúce manželstvo podľa zvykového práva
Spoločné Manželstvo

Kontrolný zoznam: Dokumenty zakladajúce manželstvo podľa zvykového práva

2021

V niektorých štátoch možno uzavrieť manželstvo bez typických formalít. To možno dosiahnuť pomocou doktríny manželstva podľa zvykového práva. Tento článok uvádza zoznam dokumentov potrebných na založenie manželstva podľa zvykového práva.

Dohoda o partnerstve v rámci spoločného práva
Spoločné Manželstvo

Dohoda o partnerstve v rámci spoločného práva

2021

Podľa manželstva podľa zvykového práva sa manželský pár považuje za zákonne zosobášeného bez akejkoľvek formálnej registrácie vzťahu. Dohoda o partnerstve podľa spoločného práva sa stará o manželskú podporu, dedičstvo po jednom z manželov, ak druhý partner zomrie.