Dopad rodičovstva na rodičovský rozvoj

Dopad rodičovstva na rodičovský rozvoj

V tomto článku

Byť osamelým rodičom sa stáva čoraz bežnejším javom, podľa odhadu amerického úradu pre sčítanie ľudu je okolo 12 miliónov neúplných rodín. Keď sa vzťahy zmenia a rozpadnú, mnohým deťom ostane osamelý rodič.Ak ste sami rodičom samoživiteľom, asi by vás zaujímalo, aký vplyv má rodičovstvo s jedným rodičom. To znamená, že stav vášho osamelého rodiča ovplyvní vývoj dieťaťa. Niet pochýb o tom, že pochádzanie z domu s jedným rodičom má nejaký vplyv na deti, ale nie je dôvod, aby deti samoživitelia nemohli vyrásť šťastné a dobre upravené.

Účinky samostatného rodičovstva na správanie dieťaťa môžu byť pozitívne aj negatívne. Avšak pri správnom prístupe môže byť osamelé rodičovstvo úspechom, ktoré prináša ovocie a pomáha pri celkovom rozvoji emocionálnych a sociálnych sfér ich života.

Poďme sa pozrieť na vplyv rodičovstva s jedným rodičom na vývoj vášho dieťaťa a na to, ako ho môžete najlepšie podporovať, keď rastie.

Chudoba a jej účinky

Aký má teda rodičovstvo s jedným rodičom vplyv na dieťa?

Jedným z rodinných problémov s jedným rodičom je, že je pravdepodobnejšie, že budú bojovať s chudobou. Byť jediným zárobkovo činným človekom môže spôsobiť znateľný rozdiel medzi vašim príjmom a vašimi rovesníkmi s dvoma príjmami.

Chudoba môže byť pre dieťa s jedným rodičom desivá a stresujúca, čo môže spôsobiť, že sa bude cítiť frustrovaný a nahnevaný na rozdiel medzi nimi a spolužiakmi alebo kamarátmi.

Ak bojujete s finančnými problémami, môžete pomôcť niekoľkými spôsobmi. Prvý sa učí rozpočet efektívne a zaujať postoj hľadania nákladovo najefektívnejšieho spôsobu, ako robiť veci. Druhou je zamerať sa na to, čo môžete dať svojmu dieťaťu. Možno im nemôžete kúpiť najnovší modul gadget, ale môžete s nimi nadviazať dobrý vzťah a nájsť zábavné veci, ktoré si môžete spolu užiť zadarmo.

Pozitívny vplyv neúplného rodičovstva nemusí nevyhnutne závisieť od financií. Zároveň to nie je ľahké, ale so správnym prístupom to vy i vaše dieťa prežijete.

Vplyv na akademické výsledky

To, že ste z rodiny s jedným rodičom, môže mať vplyv na akademický rozvoj vášho dieťaťa. The stres z rozchodu medzi vami a partnerom a výsledná zmena života a rutiny môže spôsobiť problémy. Môžete sa tiež ocitnúť v tom, že pracujete dlhšie hodiny a máte menej času venovať sa domácim úlohám.

Ak chcete, aby sa účinky osamelého rodiča na vývoj dieťaťa prejavili v pozitívnom dopade, pokúste sa byť čo najviac aktívny, pokiaľ ide o akademický život vášho dieťaťa. Udržujte pravidelný kontakt s ich školou a spolupracujte s ich učiteľmi na riešení problémov a riešení akýchkoľvek účinkov vychovávania jedným rodičom skôr, ako k nim dôjde.

Zapojte sa do pomoci s domácimi úlohami , a ak o nejakom predmete neviete, urobte to, aby sa vaše podnikanie učilo - vy a vaše dieťa sa môžete učiť a spoločne skúmať. Nájdite pre nich bezplatné zdroje online alebo v miestnej knižnici, aby bolo učenie lepšie zvládnuteľné a zábavné. Jednou z výhod rodiny s jedným rodičom je, že môžete tráviť veľa času so svojím dieťaťom.

Vplyv na akademické výsledky

Sebavedomie a sebadôvera

Sebaúcta a sebadôvera vášho dieťaťa môžu byť ďalším dopadom neúplného rodičovstva a klepnutím, keď sa stanete neúplnou rodinou. Deti rýchlo reagujú na negativitu a môžu si za svoju situáciu alebo za svoj rozchod sami.

Dávajte pozor na emočnú pohodu a sebaúctu svojho dieťaťa. Nájdite si každý deň čas a porozprávajte sa s nimi o ich dni a počúvajte, čo hovoria. Vždy si overte ich pocity a pracujte na komunikácii s nimi v a spôsobom, ktorý buduje dôveru a nabáda ich, aby sa vám zdôverili.

Vždy povzbudzujte svoje dieťa a rýchlo uznajte jeho úspechy, nech sú akékoľvek. Veľký „rozdiel“ môže mať obyčajné „dobre urobené“ alebo dokonca karta alebo poznámka, ktorá im pripomína, že sa im darí skvele.

Vzťah s druhým rodičom

Vzťah vášho dieťaťa s druhým rodičom môže mať nepriaznivé účinky rodičovstva s jedným rodičom na dieťa. Dieťa môže trpieť v dôsledku rozchodu. V niektorých prípadoch môže byť rodič, ktorý nie je odňatý, trochu vzdialený. Vaše dieťa môže zostať opustené a cítiť sa opustené alebo sa obávať, že urobilo niečo zlé.

Rob všetko môžete podporovať dobrý vzťah medzi vašim dieťaťom a jeho druhým rodičom. Môžete si tomu pomôcť tým, že si sadnete so svojou bývalou a robíte rozhodnutia. Diskutujte o tom, ako zvládnuť školské povinnosti, prázdniny, návštevné časy, narodeniny a Vianoce a dokonca aj maličkosti, ako sú príspevky alebo čas v televízii.

Čím viac budete spolupracovať ako tím, tým viac pozitívnych účinkov bude mať samoživiteľstvo. Budete môcť svojim deťom vytvoriť stabilné prostredie pre rodičovstvo. Vidieť vás oboch stále spolupracovať, aby ste sa o nich starali a podporovali ich, im pomôže cítiť sa menej zmätene. Čím viac zabezpečenia môžete vytvoriť, tým lepšie to bude pre vývoj vášho dieťaťa.

Stres a úzkosť

The stres a úzkosť z odlúčenia môže to byť vplyv neúplného rodičovstva, kde si od vás vyberie daň všetko od školských úspechov vášho dieťaťa až po to, ako dobre súvisia s jeho rovesníkmi. Preto je nevyhnutné podniknúť kroky na zníženie ich stresu a úzkosti.

Ak by bolo vaše odlúčenie obzvlášť prudké, vaše dieťa by bolo vystavené veľkej negativite. Svedky, ktoré sú svedkami, sú pre deti znepokojujúce, rovnako ako aj počutie, keď sa ich rodičia o sebe rozprávajú zle. Nikdy nekritizujte ich druhých rodičov pred nimi a uistite sa, že k vášnivým diskusiám nedochádza z doslovu.

Pretože vaše dieťa vyrastá s jedným rodičom, neopierajte sa o neho emočne. To im spôsobí veľa stresu a môže to mať vplyv na ich emocionálny vývoj. Vybudujte silnú sieť podpory pre rodinu a priateľov. Môžete sa porozprávať o finančných, pracovných alebo iných stresoch a svoje dieťa z toho vynechať.

Ak je vaše dieťa dosť staré na to, aby to pochopilo, vysvetlite mu, že stres, ktorý trpíte, nie je jeho chybou. Uistite ich, že ich milujete a budete tu pre nich vždy.

V tomto videu TEDx hovorí Austeja Landsbergiene, Ph.D., generálna riaditeľka a zakladateľka súkromného reťazca predškolských zariadení v Lotyšsku a Litve, o efektívnom rodičovstve založenom na spomienkach, nie na očakávaniach.

Stať sa dieťaťom osamelého rodiča je ťažký prechod. Dopad rodičovstva s jedným rodičom poznačí niekoľko oblastí života vášho dieťaťa. S láskou a nasadením ich však môžete dostať cez toto náročné obdobie a pomôcť im rozkvitnúť.

Zdieľam: