Budovanie komunikácie, rešpektu a dôvery vo vašom vzťahu

Budovanie komunikácie, rešpektu a dôvery vo vašom vzťahu

V tomto článku

Mnoho jednotlivcov sa zamiluje a myslí si, že láska zvíťazí nad všetkým a prevedie vás rokmi. Aj keď láska by bola hlavnou ingredienciou vo vzťahu, nesmieme zabúdať, že ďalšími ingredienciami pri vytváraní úspešného vzťahu sú komunikácia, dôvera a rešpekt.Keď sa nad tým zamyslíte, ako môže akýkoľvek vzťah prežiť bez toho, aby niektorá z týchto zložiek chýbala?

Pracoval som s mnohými pármi, že hoci majú jadro toho, čo môže udržiavať vzťah, jeden z nich chýba buď preto, že ho stratili, alebo preto, že ho nikdy nemali.

Myslím tým to, ako dlho vydrží akýkoľvek vzťah, komunikácia, dôvera alebo rešpekt.

Ak toto čítate, je pravdepodobné, že pracujete na tom, aby sa váš vzťah zlepšil, a chválim vás za to, pretože veľa jednotlivcov má pocit, že potom, čo majú partnera, to sa zastaví, a to vo všetkej počestnosti, vtedy to začne, pretože práca na vašom vzťahu by mala byť celoživotným záväzkom.

Jednotlivci by sa nikdy nemali prestať snažiť, váš vzťah je najdôležitejšou stránkou vášho života a môže byť úžasný.

Komunikácia

Komunikácia je základnou a najintegrálnejšou súčasťou vzťahu, povedzme si to, ak ho nemáte, čo máte?

Je dôležité komunikovať so svojím partnerom a musí byť otvorená a čestná. Mnoho párov má problém byť otvorenými a čestnými. V každom prípade nikdy nie sú verní sebe alebo svojmu partnerovi.

Jednotlivci by nemali mať zábrany, ktoré by im bránili v zdieľaní so svojimi partnermi. Mnohokrát sa jednotlivci zosobášia alebo uzavrú partnerstvo a majú odlišné kultúrne pozadie alebo boli vychovávaní s rôznymi normami a hodnotami.

Preto si jednotlivci musia na začiatku vzťahu dať čas, aby sa navzájom spoznali. Trávte čas vzájomným spoznávaním sa, pýtajte sa, trávte spolu kvalitný čas, pohodlne sa rozprávajte alebo diskutujte o zložitých témach.

Tipy na zdravú komunikáciu

  • Buďte úprimní a otvorení, ak vám niečo robí nepríjemné, dajte to svojmu partnerovi vedieť, podeľte sa o to, prečo vám to dáva taký pocit, preskúmajte možnosti a praktické spôsoby, ako by ste sa pri diskusiách o určitých problémoch alebo témach cítili lepšie.
  • Pýtajte sa a objasňujte.
  • Vyberte si denný čas, ktorý budete venovať nácviku efektívnej komunikácie, urobte si čas, či už je to skoro ráno, keď máte rannú kávu, alebo neskoro v noci.
  • Nerobte negatívne rozhovory pred spaním a nechoďte spať nahnevaní na partnera.
  • Je v poriadku, súhlasiť s nesúhlasom, konverzáciu nemusíte vždy ukončiť dohodou oboch na konkrétnej otázke, vždy sa k nej môžete vrátiť.
  • Ak sa niekto cíti nepríjemne, nesilujte problém, pokračujte v rozhovore, ak je to možné, v iný deň a hodinu.
  • Hovorte nízkym a úctivým spôsobom; nemusíte kričať, aby ste dostali pointu.

Rešpekt

Rešpekt

Často si kladiem otázku, prečo jednotlivci zastavujú alebo sa nikdy nesprávajú k svojej polovičke s maximálnym rešpektom. Aj keď často vidím, ako jednotlivci rešpektujú cudzích ľudí, často si nedokážu vážiť osobu, s ktorou zdieľajú život.

Som si istý, že by nebolo na škodu skúsiť to, nejaké spoločné zdvorilosti so svojimi partnermi. Zmierte sa s tým; niektorí jedinci si nedajú ani dobré ráno. Nepoďakujú vám a pri večeri ani nedržia dvere, ani nevyťahujú stoličku, urobia to však pre pracovných partnerov alebo neznámych ľudí.

Mnohokrát, aj keď majú jednotlivci nezhody, použijú jazyk, ktorý je zraňujúci a neúctivý, jazyk, ktorý by nikdy nepoužívali na verejnosti alebo pred ostatnými, prečo ho používajú s osobou, ktorú majú radi?

Dôvera

Dôvera je jedným z najdôležitejších faktorov v každom vzťahu. Bez dôvery je váš vzťah slabý a bude si vyžadovať prácu.

Dôvera je jednou z vecí, ktorú keď stratíte, bude veľmi ťažké ju znovu získať.

Dôvera sa môže stratiť rôznymi činmi a časom môže byť jedným zo spôsobov, ako stratiť dôveru človeka, opakovaná neúprimnosť. Myslím tým, ako môžete dôverovať osobe, ktorá klame znova a znova.

Naopak, dôvera sa úplne naruší, keď vo vzťahu vládne nevera. Mnohokrát sa tento spôsob narušenia dôvery nedá napraviť. Ak vo vzťahu existuje dôvera, najlepšie by bolo nestratiť ho, zlepšiť komunikáciu, získať rešpekt, treba si však dôveru zaslúžiť.

Aj keď som pracoval s jednotlivcami, ktorí sa opäť naučili dôverovať, je to jedna z najťažších vecí, ktoré sa po zlomení dajú znovu získať.

Zdieľam: