8 tipov na zlepšenie komunikácie vo vašom vzťahu a podpora spokojnosti vo vzťahu

Lepšie komunikačné tipy pre vzťahy

V tomto článku

Prečo je vo vzťahu dôležitá komunikácia? Zdravá komunikácia vo vzťahu vytvára základ trvalej dôvery, naplnenia a otvorenosti medzi pármi. Komunikácia je jednou z kľúčových zložiek zdravého vzťahu.Vy a váš partner budete v istej chvíli čeliť komunikačným problémom.

Ľudia majú v priebehu času problémy dostať sa k sebe. Prekážajú vám emócie, odpojenie je frustrujúce, komunikačné bariéry stúpajú a skôr ako sa nazdáte, dôjde k bodu, v ktorom radšej nerozprávate.

Našťastie je komunikácia dosť ľahká oprava, vyžaduje si však čas.

Pretože komunikácia vo vzťahoch je obrovskou súčasťou nášho každodenného života, vo vzťahu na nej skutočne záleží. Tu sú tipy na zlepšenie komunikácie vo vzťahu.

1. Prelomte komunikačné bariéry

Pokiaľ ide o komunikáciu vo vzťahoch, neexistuje priestor pre bariéry.

Dobrá komunikácia si vyžaduje otvorenosť. Ide o to, že bariéry sa neporušujú iba preto, že chcete, aby zmizli. Nezmiznú, keď niekomu poviete: „Chcem prelomiť naše komunikačné bariéry.“

Bariéry sa odbúravajú postupnou zmenou.

Pokiaľ ide o komunikačné bariéry vo vzťahoch, začnite odstránením kritiky, obviňovania alebo obrany zo slovných interakcií.

K otvorenosti dochádza až vtedy, keď sa obaja účastníci cítia pohodlne a bezpečne.

Spôsoby, ako zistiť, že pohodlie a bezpečnosť sa vyhýbajú začínajúcim vetám s veľmi obviňujúcim „vy“, začnete vyjadrovať pocity slovami „cítim“ alebo „som“ a predkladajte žiadosti slovami „Môžete . “

2. Zostaňte v prítomnosti

Zostaňte v prítomnosti

Jedným z istých spôsobov, ako niekoho rozladiť, je priblížiť minulosť.

Ak niečo vyvolá negatívnu odpoveď, je to znamenie, že treba prestať. Komunikácia vo vzťahoch musí zostať v prítomnosti, pretože život v minulosti negatívne ovplyvňuje prítomnosť.

Udržujte akýkoľvek rozhovor, aj ten nepríjemný, pokojný a úctivý zameraním na danú tému.

Odkaz na minulosť rýchlo zmení malé nezhody na obrovské argumenty. Skôr ako sa dozviete, povedia sa úplne zbytočné veci a vzťah dostane zásah.

Nie je dôvod eskalovať niečo malé.

3. Počúvajte viac, ako hovoríte

Ďalším spôsobom, ako zlepšiť komunikáciu a naučiť sa dôležitosť komunikácie vo vzťahoch, je počúvať viac, ako hovoríte.

Ak si nájdete čas na to, aby ste si vypočuli a spracovali, čo druhá osoba hovorí, lepšie pochopíte jej stránku a bude rovnako chápať aj vás.

V zápale okamihu máme tendenciu zachytávať malé kúsky toho, čo niekto hovorí, ale úplne nám chýba celý obraz. To je dôvod, prečo sa ľudia cítia nepochopení, a ako vieme, nedorozumenia vedú k frustrácii a vytvárajú bariéry, ktoré sa ťažko odbúravajú.

Ak chcete implementovať tento tip, dajte konverzáciám väčšiu štruktúru, aby ste neprerušovali viac sústredenie na to, čo hovorí človek, ako na to, čo plánujete povedať ďalej.

4. Sledujte neverbálne znaky

Neverbálna komunikácia je rovnako dôležitá, ak nie viac, ako verbálna komunikácia.

Naša reč tela a gestá hovoria za všetko.

Niekoľko príkladov by mohlo byť prekríženie rúk, ukazovateľ zatvorenia alebo pocitu útoku, umiestnenie tela preč, ukazovateľ obranyschopnosti a nedostatku očného kontaktu, prejav neúprimnosti alebo nezáujmu.

Venujte osobitnú pozornosť osobe, s ktorou sa rozprávate.

Dobrá komunikácia je ako tanec, ktorý si vyžaduje, aby si obidve strany navzájom hovorili. Ak máte pocit, že by ste mali ustúpiť alebo nasmerovať rozhovor niekam inam, choďte na to.

Keď sú dvaja ľudia schopní navzájom sa čítať, zbližujú sa, pretože dochádza k vzájomnému porozumeniu hraníc.

Sledujte tiež toto video, ktoré vám pomôže rozvíjať zdravé komunikačné schopnosti:

5. Nikdy nepodceňujte vplyv čestnosti

Nikdy nepodceňujte vplyv čestnosti

Komunikácia vo vzťahoch závisí do veľkej miery od čestnosti. Jednou z kultivovaných schopností vzťahovej komunikácie je udržiavanie poctivosti v komunikácii vo vzťahu.

Úprimnosť neznamená iba hovoriť pravdu. Znamená to tiež byť k sebe úprimný, pokiaľ ide o vaše pocity a názory. Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť komunikáciu, je zostať originálny. Budujte vzťah, v ktorom komunikácia nie je problémom a obaja partneri pracujú na prijatí efektívnych spôsobov lepšej komunikácie.

6. Načasovanie je všetko

Spolu s implementáciou tipov a techník, ako lepšie komunikovať vo vzťahu, nezabudnite na načasovanie. Načasovanie hrá zásadnú úlohu, pokiaľ ide o uľahčenie zdravej komunikácie vo vzťahu, pretože predčasný rozhovor a nesprávny tón môžu spôsobiť katastrofu v manželskej blaženosti.

Ak chcete viesť rozhovor, nezačnite iba preto, že sa chcete rozprávať. Neprerušujte partnera ani neočakávajte, že upustí od svojej aktuálnej úlohy na rozhovor.

Radšej sa opýtajte, či majú chvíľu času, alebo či môžete vy dvaja hovoriť neskôr. Začatie rozhovoru s prerušením dodáva hneď na začiatku zbytočné dráždenie.

7. Hovorte vždy tvárou v tvár

Aj o témach, ktoré sú zďaleka dôležité, sa musí diskutovať z očí do očí. Osobný rozhovor je jedným z najefektívnejších spôsobov komunikácie vo vzťahu.

Telefonické hovory, textové správy a e-mailové adresy nechávajú iba otvorené konce, pretože niekedy môžu byť nejasné. Je ľahké nepochopiť, čo niekto hovorí, najmä v textoch a e-mailoch. Tieto formy vzťahovej komunikácie majú svoj účel, ale viesť zmysluplné rozhovory nie je jedným z nich.

8. Počkajte deň alebo dva

Keď sa kvôli niečomu rozčúlite, samozrejme, chcete dať najavo svoje pocity. Ako teda lepšie komunikovať o roztržke alebo nezhodách vo vzťahu s manželom? No, určite to urobte, ale jeden až dva dni sa upokojte a celú situáciu si premyslite.

Je prirodzené chcieť diskutovať o probléme hneď, ako k nemu dôjde, ale potrebujete čas na uľahčenie plodnej komunikácie vo vzťahu.

Ako teda efektívne komunikovať vo vzťahu?

Aj keď je túžba silná, počkajte. Chceš byť tým, kto hovorí, nie svojím hnevom. Hnev vo vzťahoch neznamená nič iné ako negatívny a obviňujúci jazyk. Medzi spôsoby zlepšenia komunikácie vo vzťahu patrí precvičovanie pravidla 24 hodín.

Tu je rýchly a ľahký tip, ako rozvíjať umenie komunikácie vo vzťahu. Ak na dohľade zo strany vášho milenca nebude do 24 hodín záležať, najlepšou cestou k uľahčeniu lepšej komunikácie vo vzťahu je prepustenie sťažností na vyjadrenie.

Precvičovanie efektívnej komunikácie vo vzťahoch podporuje silnejšie milostné puto, dôveru a empatiu vo vzťahu.

Zdieľam: