Čo hovoria biblické verše o jednote a pokoji rodiny

Čo hovoria biblické verše o jednote a pokoji rodiny

Otec, matka a deti tvoria spolu šťastnú a prosperujúcu rodinu. Dnes sú ľudia zostať spolu pod jednou strechou ale jednota a spojenie medzi nimi sa niekde stratilo.Keď však dôjde na jednota rodiny , existuje veľa biblických veršov o jednote rodiny, ktoré hovoria o dôležitosti jednoty rodiny. Pozrime sa na všetky tieto písma o jednote rodiny a ako jednota rodiny môže celkovo ovplyvniť váš život.Príslovia 11:29 - Ten, kto spôsobí ťažkosti svojej rodine, zdedí iba vietor a blázon bude sluhom širokým.

Efezanom 6: 4 - Otcovia, neprovokujte svoje deti tým, že sa k nim budete hnevať. Radšej ich vychovávajte v disciplíne a pokynoch, ktoré prichádzajú od Pána.Exodus 20:12 - Cti svojho otca a svoju matku, aby tvoje dni trvali dlho v krajine, ktorú ti dáva Pán, tvoj Boh.


má ma rád znamenia pre dospelých

Kolosanom 3:13 - Znášajte jeden druhého a ak sa niekto sťažuje na druhého, navzájom si odpustite; ako ti Pán odpustil, tak musíš aj ty odpustiť.

Žalm 127: 3-5 - Hľa, deti sú dedičstvom od Pána, ovocím života je odmena. Ako šípy v ruke bojovníka sú deti mladosti. Blahoslavený muž, ktorý nimi naplní svoj toulec! Nebude sa hanbiť, keď hovorí so svojimi nepriateľmi v bráne.Žalm 133: 1 - Aké dobré a príjemné je, keď Boží ľud žije spolu v jednote!

Príslovia 6:20 - Môj synu, zachovávaj rozkazy svojho otca a neopúšťaj učenie svojej matky.

Kolosanom 3:20 - Deti, vždy poslúchajte svojich rodičov, pretože to sa páči Pánovi.

1 Timoteovi 5: 8 - Ak sa však niekto nestará o svoje vlastné, zvlášť o tie, ktoré sú v jeho domácnosti, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

Príslovia 15:20 - Múdry syn prináša svojmu otcovi radosť, ale blázon pohŕda svojou matkou.

Matúš 15: 4 - Pretože Boh povedal: „Cti svojho otca a matku“ a „Každý, kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, musí byť usmrtený.“

Efezanom 5:25 - Manželia, milujte svoje manželky, tak ako Kristus miloval cirkev a vydal sa za ňu.

Rimanom 12: 9 - Nech je láska skutočná. Ošklivte si, čo je zlé; pevne sa držte toho, čo je dobré.

1. Korinťanom 13: 4–8 - Láska je trpezlivá, láska je láskavá. Nezávidí, nechváli sa, nie je hrdá. Nerozčuľuje ostatných, nehľadá seba samého, nedá sa ľahko nahnevať, neeviduje krivdy. Láska neteší zlo, ale teší sa z pravdy. Vždy chráni, vždy dôveruje, vždy dúfa, vždy vytrvá. Láska nikdy nezlyhá.


ako prestať byť závislý na porne

Príslovia 1: 8 - Počúvaj, môj synu, pokyny tvojho otca a neopúšťaj učenie svojej matky.

Príslovia 6:20 - Môj synu, zachovaj príkazy svojho otca a neopúšťaj učenie svojej matky.


termíny pre škorpióny

Skutky 10: 2 - On a celá jeho rodina boli oddaní a bohabojní; štedro rozdával ľuďom v núdzi a pravidelne sa modlil k Bohu.

1 Timoteovi 3: 4 - Ten, ktorý dobre vládne v jeho vlastnom dome a so všetkou gravitáciou má podriadené svoje deti.

Príslovia 3: 5 - Dôveruj v Pána celým svojím srdcom a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie.

Skutky 2:39 - Lebo zasľúbenie je pre vás a pre vaše deti a pre všetkých, ktorí boli na diaľku (toľko), koľko bude volať Pán, náš Boh.

Po absolvovaní niektorých z Biblický verš o jednote rodiny a písma o rodinnom spolupatričnosti, pozrime sa na modliť sa za jednotu rodiny .

Lukáš 6:31 - A ako si praješ, aby to iní robili tebe, urob to aj im.

Skutky 16: 31–34 - A oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty i tvoja domácnosť.“ A hovorili Pánovo slovo s ním i so všetkými, ktorí boli v jeho dome. A vzal ich v tú istú nočnú hodinu, umyl im rany a bol pokrstený naraz, on i celá jeho rodina. Potom ich priniesol do svojho domu a pripravil im jedlo. A radoval sa spolu s celou svojou domácnosťou, že veril v Boha.

Kolosanom 3:15 - Nechajte vo svojich srdciach vládnuť Kristov pokoj, pretože ako členovia jedného tela ste boli povolaní k mieru. A buď vďačný.

Rimanom 12:18 - Ak je to možné, žite v pokoji so všetkými, pokiaľ to závisí od vás.

Matúš 6: 9-13 - Náš Otče v nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príde tvoje kráľovstvo, stane sa tvoja vôľa na zemi i v nebi. Daj nám tento deň náš každodenný chlieb a odpusť nám naše dlhy, pretože aj my sme odpustili svojim dlžníkom. A neuveď nás v pokušenie, ale zbav nás zlého.