Nevera žien - 8 dôvodov, prečo ženy podvádzajú

Tu je 8 dôvodov, prečo ženy podvádzajú

V tomto článku

Máte nepríjemné podozrenie, že vaša manželka nie je stopercentne verná? Štúdia heterosexuálnych párov zistila, že 19% žien vo vážnych vzťahoch hlásené podvádzanie na ich partnera. Štatistiky ukazujú, že aj ženy, ktoré tvrdia, že sú v šťastných manželstvách, sa stále priznávajú k tomu, že si na stranu berú milenku.Aj vďaka tejto dobre preskúmanej štatistike je stále menšia pravdepodobnosť, že ženy budú vnímané ako podvodníčky rovnako ako muži. Je to preto, že ženy všeobecne podvádzajú pre lásku namiesto športu, alebo sú v tom, že lepšie skrývajú svoje stopy? Odpovede môžu byť prekvapujúce.

Tu je 8 dôvodov, prečo ženy podvádzajú

1. Nudí sa

Páry majú tendenciu počas manželstva prechádzať cez vrcholy a údolia. Ak ste v dlhodobom záväznom vzťahu, znamená to, že ste každý deň s rovnakou osobou. Aj keď to vedie k úžasným životným vlastnostiam, ako je pohodlie, stabilita a láska, môže to tiež spôsobiť, že sa ostatní niekedy budú nudiť vzťahom.

Tieto pocity nudy prichádzajú a odchádzajú z každého vzťahu. Ak však žena bude ovplyvnená inými faktormi, napríklad manželským nesúladom, môže to byť v pokušení založiť si niečo mimo svojho manželstva. Môže mať pocit, že to je spôsob, ako si okoreniť život, mať niečo vzrušujúce, na čo sa môže tešiť, alebo môže dokonca tvrdiť, že to robí preto, aby „zachránila manželstvo“ tým, že urobí niečo pre seba.

2. Je osamelá

Aj keď je žena rovnako schopná odkloniť sa od manželstva kvôli fyzickému potešeniu, nevera žien je z veľkej časti emotívna. Jedným z takýchto dôvodov je osamelosť. Ak je jej manžel neustále v práci, vonku s priateľmi alebo inak príliš unavený, aby jej dal potrebnú lásku a uistenie, stúpa jej pokušenie podvádzať.

Emocionálne alebo sexuálne ignorovanie zo strany manžela môže spôsobiť, že sa človek cíti osamelý a depresívny. Tieto emócie môžu ženu nakloniť k tomu, aby hľadala uistenie a fyzický kontakt inde.

Emocionálne alebo sexuálne ignorovanie zo strany manžela môže spôsobiť, že sa človek cíti osamelý a depresívny

3. Je v hrubom vzťahu

Je samozrejmé, že ak je žena v psychickom alebo fyzickom zneužívaní, je menej pravdepodobné, že zostane verná.

Ovládajúci a urážliví partneri môžu ženu zbúrať a navodiť v nej pocit, že nie je hodná ničoho dobrého. To môže prirodzene viesť k tomu, že bude hľadať lásku, úctu a uznanie mimo manželstva.

4. Pomstychtivý sex

Pomstychtivý sex je, bohužiaľ, častým dôvodom ženskej nevery. Zistenie, že jej manžel bol neverný, je zdrvujúce pre srdce ženy a jej ego, takže môže hľadať sex mimo vzťahu ako spôsob liečenia svojich zranených pocitov. Alebo jej aspoň dodajte sebavedomie.

Ak žena zistí, že jej partner sa venuje nejakým mimomanželským aktivitám, môže tiež podvádzať, aby zranila svojho manžela tak, ako jej ublížil. Môže si dokonca zvoliť niekoho blízkeho s manželom, ako napríklad súrodenca alebo blízkeho priateľa, aby mu ublížila.

Ak žena zistí, že jej partner sa venuje nejakej mimomanželskej činnosti, môže tiež podvádzať

5. Je neistá

Aj keď je príroda márna a plytká, jeden z dôvodov nevery žien má úplne do činenia s jej egom.

Existuje veľký tlak na ženy, aby zodpovedali štandardom krásy spoločnosti. Toto môže z jej ega urobiť krehkú vec, najmä ak sa nezhoduje s tenkým alebo presýpacími hodinami prijateľným telom propagovaným v médiách.

Bez ohľadu na to, koľkokrát môže milujúci partner ubezpečiť svoju ženu o svojej príťažlivosti pre ňu, môže si jednoducho želať vypočuť ju od niekoho iného. Musí mať pocit, že je ako žena stále žiaduca a môže sa usilovať o sexuálny vzťah mimo svojho manželstva, aby uspokojila svoju neistotu.

6. Je v bezpohlavnom manželstve

Sexuálne manželstvo je pre obe strany frustrujúce. Jedným z nich je ignorovanie ich sexuálnej a emočnej túžby po spojení a vášne, zatiaľ čo druhý pociťuje neustály tlak na sexuálne vystupovanie, keď k tomu nemá inak sklon.

Výskum vykonal autor Stephen Davidowich zistil, že výraz „bezpohlavné manželstvá“ je dopytovaný vyhľadávačom Google každý mesiac 21 000 používateľov. Tieto štatistiky sú ohromujúce a výsledky vyhľadávania prekonávajú ďalšie populárne výrazy, ako napríklad „nešťastné manželstvo“. Život v bezpohlavnom manželstve so sebou priniesol množstvo manželských problémov vrátane nevery.

Nemalo by byť potom prekvapením, že jedným z dôvodov, prečo ženy podvádzajú, je nedostatok sexuálnej intimity vo vzťahu, či už je to neuspokojivý sex, sex bez emócií alebo život v bezpohlavnom vzťahu.

Jedným z dôvodov, prečo ženy podvádzajú, je nedostatok sexuálnej intimity vo vzťahu

7. Zapĺňa emocionálnu prázdnotu

Podvádzanie sa neskrýva len v sexuálnom styku mimo spálne. Mnoho žien vyhľadáva emocionálne vzťahy, aby vyplnila medzeru v manželstve. Vzťahy sa týkajú lásky, spoločnosti, rešpektu a dôvery. Ak má žena pocit, že jej partner nedostáva dostatok lásky alebo pozornosti, je pravdepodobné, že zablúdi mimo manželstva. Emočné záležitosti alebo „záležitosti srdca“ zahŕňajú naplnenie emočnej alebo duševnej potreby niekým iným ako vašim partnerom.

Aj keď emočné podvádzanie často vyžaduje, aby ste sa niekomu súkromne zdôverili tak, ako by ste to robili so svojím manželským partnerom, môže to zahŕňať aj špinavé reči, prísľub budúceho vzťahu, nezbednú výmenu fotografií a môže to viesť dokonca k fyzickému vzťahu.

8. Pretože môže

Záležitosti sú zradou pre niekoho, koho milujete, a chaos, ktorý môže aféra zanechať, je zničujúci nielen pre manželských partnerov, ale aj pre širšiu rodinu a všetky zúčastnené deti. Napriek tomu sa podobne ako muži niektoré ženy dopúšťajú nevery jednoducho preto, že môžu alebo preto, že sa táto možnosť naskytla. Mnoho žien si o afére myslí, že je vypálená, sexy a používajú ju na spôsob fyzického uspokojenia alebo na nával hormónov a dopamínu uvoľňovaných tajomstvom.

Záverečné myšlienky

Nevera žien je rovnako častá ako podvádzanie mužov - proste ju lepšie skrýva. Pravdou je, že ženy podvádzajú zo všetkých rovnakých dôvodov ako muži: osamelosť, nuda, pocit nemilovania alebo nedocenenia, alebo jednoducho preto, že príležitosť existuje.

Zdieľam: